Warunki i właściwości osobiste sprawcy mogą przesądzić o warunkowym umorzeniu postępowania na przykładzie naszego Klienta.

Bardzo często podkreśla się, że warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie uzyskać może osoba, która została zatrzymana przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, w praktyce uzyskanie takiego rozstrzygnięcia wcale jednak proste nie jest.

Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Nie w każdym przypadku prowadzenie pojazdu mechanicznego po uprzednim spożyciu alkoholu stanowić będzie przestępstwo, jeśli bowiem stężenie alkoholu w organizmie zatrzymanego kierowcy nie jest wysokie, wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz z wykroczeniem. Wiedzieć jednakże należy, że również

Od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo do wglądu w akta sprawy?

Jedną z koronnych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności, która stanowi, iż oskarżonego, czyli osobę której został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Zatrzymanie w stanie nietrzeźwości. Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zachowanie prawa jazdy?

Skazanie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zawsze oznacza dla jego sprawcy utratę prawa jazdy, sąd bowiem w takim przypadku zobowiązany jest orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres min. 3 lat. Sankcja karna za wskazane przestępstwo

Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może zachować prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem często popełnianym, które niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ustawodawca przewidział za nie surową sankcję karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2,

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) na ogrodzonym parkingu pod blokiem?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo za które ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, wobec sprawcy takiego przestępstwa orzekany jest obligatoryjnie, a więc obowiązkowo, zakaz prowadzenia pojazdów na

Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Odpowiedzialność karną na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego poniesie osoba, która popełniła przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, została za ten czyn prawomocnie skazana, a następnie po raz kolejny dopuściła się takiego samego przestępstwa, a więc znowu

Jazda pod wpływem alkoholu drugi raz – czy sąd musi orzec karę bezwzględnego więzienia?

Najczęściej do wypadków drogowych dochodzi z winy kierowców, którzy zdecydowali się na prowadzenie samochodu po uprzednim spożyciu alkoholu, nie dziwi więc fakt, że kary za jazdę po pijanemu są naprawdę dotkliwe, szczególnie wobec osób, które przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu