Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może zachować prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem często popełnianym, które niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ustawodawca przewidział za nie surową sankcję karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2,

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) na ogrodzonym parkingu pod blokiem?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo za które ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, wobec sprawcy takiego przestępstwa orzekany jest obligatoryjnie, a więc obowiązkowo, zakaz prowadzenia pojazdów na

Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Odpowiedzialność karną na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego poniesie osoba, która popełniła przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, została za ten czyn prawomocnie skazana, a następnie po raz kolejny dopuściła się takiego samego przestępstwa, a więc znowu

Jazda pod wpływem alkoholu drugi raz – czy sąd musi orzec karę bezwzględnego więzienia?

Najczęściej do wypadków drogowych dochodzi z winy kierowców, którzy zdecydowali się na prowadzenie samochodu po uprzednim spożyciu alkoholu, nie dziwi więc fakt, że kary za jazdę po pijanemu są naprawdę dotkliwe, szczególnie wobec osób, które przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu

Czy można zachować uprawnienia C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu.

Prowadząc samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu kierowca może popełnić przestępstwo, bądź wykroczenie, kwalifikacja prawna bowiem zachowania sprawcy, a więc czy popełnił on przestępstwo czy wykroczenie, uzależniona jest od stężenia alkoholu w organizmie. I tak, jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

ADWOKAT WARSZAWA – SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE Zgodnie z Zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli: kierujący pojazdem uczestniczył

Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu sprawcy grożą liczne sankcje karne, w tym m.in. zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony nawet na kilka lat, przepisy w tym zakresie zostały bowiem w zeszłym roku zaostrzone. Mimo jednakże bardzo silnego nacisku,

Jaka kara grozi za potrącenie pieszego jadąc samochodem po pijanemu?

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu już samo w sobie stanowi przestępstwo, zagrożone surową sankcją karną. Dopóki jednakże kierowca taki nie spowoduje wypadku może liczyć, w zależności oczywiście od okoliczności, na łagodniejszy wymiar kary, bądź nawet na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Piękna pogoda oraz zbliżający się okres wakacyjny sprzyja wyjazdom, ruch na drogach, szczególnie w weekendy, jest więc coraz większy, co powoduje, że również kontroli drogowych jest znacznie więcej. Obok przekraczania dozwolonej prędkości jazdy, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest jedną

Na jakim etapie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu należy zwrócić się do adwokata oraz jakie korzyści może przynieść jego udział w sprawie?

Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, surowo karanym przez wymiar sprawiedliwości. Bardzo często sprawcy tego typu przestępstw zastanawiają się czy warto powierzyć prowadzenie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu profesjonalnemu obrońcy, jakim jest np.