Alkohol, w zależności oczywiście od indywidualnych predyspozycji każdego człowieka, utrzymuje się w organizmie od kilku do kilkunastu godzin, prowadzenie więc pojazdu krótko po jego spożyciu może skończyć się zatrzymaniem przez policję, lub co gorsze, spowodowaniem wypadku. Zatrzymanie przez policję osoby po spożyciu alkoholu jest dla niej niesamowicie stresujące, kary za jazdy po pijanemu są bowiem bardzo dotkliwe, nawet jeśli stężenie alkoholu nie było wysokie, dlatego ważne jest, żeby już podczas zatrzymania nie pogorszyć swojej pozycji i żeby finalnie móc ubiegać się o jak najniższy i najwzględniejszy wymiar kary.
Podczas zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu przede wszystkim należy zachować spokój i nie pozwolić, aby emocje wzięły górę. Najgorszym wyjściem z takiej sytuacji jest próba ucieczki z miejsca zdarzenia lub stawianie oporu policjantom, poprzez odmowę poddania się badaniu alkomatem, wszczynanie kłótni czy ubliżanie funkcjonariuszom, takie zachowanie może bowiem już na początku znacznie utrudnić uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, który dla sprawcy jest najwzględniejszy.

Jeśli więc osoba prowadząca samochód pod wpływem alkoholu zostanie zatrzymana przez policję, powinna postępować zgodnie z poleceniami policjantów, a więc przede wszystkim powinna poddać się badaniu alkomatem na obecność alkoholu. Bardzo istotna w takim przypadku jest również znajomość swoich praw, pamiętać bowiem należy, że alkomaty używane przez policjantów mają znaczny margines błędu, wyniki z nich mogą być wypatrzone zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, zatem jeśli alkomat pokazuje znaczne stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, które jest kwestionowane przez zatrzymanego, gdyż alkohol spożywał np. kilka godzin wcześniej i w nieznacznej ilości, wówczas można rozważyć możliwość poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi.

Wynik z takiego badania jest znacznie dokładniejszy, co w niektórych przypadkach może niestety również pogorszyć sytuację zatrzymanego, gdy okaże się, że stężenie alkoholu w organizmie było jednak wyższe niż podczas badania alkomatem, dlatego decyzję o badaniu krwi należy bardzo dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i reakcję organizmu na alkohol.

Po dopełnieniu formalności związanych z badaniem alkomatem i zatrzymaniem, osoba zatrzymana dostaje do podpisu dwa dokumenty: protokół badania trzeźwości alkomatem oraz protokół zatrzymania. W żadnym wypadku dokumentów tych nie należy podpisywać, jeśli uprzednio nie zostały przez zatrzymanego uważnie przeczytane. W przypadku protokołu badania trzeźwości przede wszystkim sprawdzić należy czy została wpisana prawidłowa wartość, którą wykazał alkomat podczas badania oraz czy między pierwszym, a drugim badaniem alkomatem minęło 15 minut.

Zaś w przypadku protokołu zatrzymania należy zwrócić uwagę czy zgadzają się okoliczności zatrzymania, a więc np. czy prawidłowo zostało oznaczone miejsce w którym doszło do zatrzymania, a także o której godzinie zatrzymanie miało miejsce, gdyż wszystkie te okoliczności powinny być zgodne ze stanem faktycznym i mają wpływ na wymiar kary. Jeśli więc zatrzymany po zapoznaniu się z protokołami dopatrzy się jakichkolwiek nieprawidłowości lub błędów, powinien je niezwłocznie sygnalizować i prosić o sprostowanie protokołu.

W toku postępowania przygotowawczego zarówno sama osoba zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu, jak i organy ścigania, mogą wysunąć propozycję dobrowolnego poddania się karze. Dobrowolne poddanie się karze polega na tym, że sprawca, chcąc uniknąć długo trwającego i stresującego postępowania sądowego, zgadza, aby za popełniony czyn została orzeczona względem niego kara, która najczęściej zostaje zaproponowana przez prokuratora.

Wskazane rozwiązanie na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo korzystne, pamiętać jednak należy, iż dobrowolne poddanie się karze oznacza, iż wobec sprawcy przestępstwa jazdy po alkoholu zostanie finalnie wydany wyrok skazujący, taka osoba będzie więc osobą skazaną i będzie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym, a ponadto bardzo często zdarza się, że kara zaproponowana przez prokuratora jest jednak bardziej dotkliwa, niż kara, która zostałaby wymierzona po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze powinna więc być przemyślana i należy zdawać sobie sprawę ze wszystkich jej konsekwencji, jeśli jednak osoba zatrzymana będzie chciała się wycofać z dobrowolnego poddania się karze na które uprzednio się zgodziła to oczywiście może to zrobić, nie później jednakże niż do posiedzenia sądu na którym miał zostać wydany wyrok uwzględniający ustaloną karę.

W przypadku sprawców przestępstw prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu najkorzystniejszy wyrok polega na warunkowym umorzeniu postępowania, jednakże żeby sąd orzekł o warunkowym umorzeniu, spełnić należy szereg przesłanek i warunków, rolą sprawcy w takim przypadku jest natomiast przekonanie sądu, że pomimo popełnienia przestępstwa, sprawca zasługuje na szczególne potraktowanie. Uzyskując warunkowe umorzenie postępowania, sprawca jazdy po pijanemu zachowuje status osoby nie karanej, a ponadto tylko w tym przypadku sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

Komentarz do “Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *