Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, surowo karanym przez wymiar sprawiedliwości. Bardzo często sprawcy tego typu przestępstw zastanawiają się czy warto powierzyć prowadzenie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu profesjonalnemu obrońcy, jakim jest np. adwokat, gdyż nie rzadko uważają, że jego obecność na nie wiele się zda w tak oczywistej sytuacji jak zatrzymanie za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu. 

Nic jednakże bardziej mylnego, obecność profesjonalnego obrońcy w postępowaniu karnym zawsze jest dla sprawcy przestępstwa korzystna, gdyż zwykle osoba, która popełniła przestępstwo z wielu rzeczy nie zdaje sobie sprawy, nie na wszystkie zaistniałe okoliczności jest w stanie poprawnie zareagować i wreszcie nie zna niuansów prawnych, które rządzą postępowaniem karnym, przez co niestety może tylko pogorszyć swą sytuację.

Skorzystanie z pomocy profesjonalisty w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinno nastąpić jak najszybciej, czyli bezpośrednio po zatrzymaniu warto skontaktować się z adwokatem, gdyż już na etapie postępowania przygotowawczego może zaistnieć sytuacja z którą sprawca przestępstwa nie do końca będzie umiał sobie poradzić.

Zazwyczaj na tym etapie postępowania pojawia się bowiem propozycja dobrowolnego poddania się karze przez osobę, która przestępstwa się dopuściła. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie to może dla sprawcy przestępstwa wydawać się bardzo korzystne, gdyż uniknie on postępowania sądowego i nawet nie będzie musiał stawić się w sądzie, aby dowiedzieć się jaka kara została względem niego wymierzona, warto jednak pamiętać, że dobrowolne poddanie się karze nie jest równoznaczne z tym, że kara w taki sposób wymierzona i przyjęta przez sprawcę jest automatycznie dla niego względniejsza od kary na którą sprawca zostałaby skazany po przeprowadzeniu postępowania sądowego, praktyka bowiem pokazuje, że kary orzekane po przeprowadzeniu postępowania sądowego są niższe niż te zaproponowane na etapie postępowania przygotowawczego.

Przeczytaj także:

Kiedy można się ubiegać o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, jakie korzyści przynosi takie zakończenie postępowania?

Dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

Występujący w sprawie adwokat doradzi natomiast sprawcy czy zaproponowana kara jest adekwatna do jego winy i przestępstwa którego się dopuścił i czy warto się na nią zgodzić, może również pomóc sprawcy i wspólnie z nim przygotować własną propozycję kary w ramach dobrowolnego poddania się karze.

Zdarzyć się również może, że sprawca przestępstwa będzie spełniać warunki, aby postępowanie karne względem niego zostało warunkowo umorzone, adwokat w takiej sytuacji nie tylko oceni szanse na powodzenie takiego wniosku, lecz również go sporządzi, właściwie uzasadni i powoła odpowiednie dowody, gdyż skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania karnego jest możliwe tylko wówczas, gdy sprawca spełnia przesłanki określone ustawą, które w większości mają charakter uznaniowy, wnioskiem w tym zakresie należy więc przekonać sąd, że ta konkretna osoba zasługuje na szczególne potraktowanie i zastosowanie wobec niej instytucji warunkowego umorzenia postępowania, co niestety nie zawsze jest proste, gdy nie posiada się odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie, a które z całą pewnością posiada właśnie adwokat.

W przypadku, gdy dojdzie do postępowania sądowego pomoc adwokata również jest nieoceniona, gdyż w jego toku adwokat nie tylko zadba o przedstawienie właściwych dowodów, które przemawiać będą za orzeczeniem względem sprawcy łagodniejszej kary, lecz również zatroszczy się o właściwy przebieg postępowania pod względem proceduralnym.

Obecność adwokata podczas postępowania sądowego korzystnie wpływa również na samego sprawcę przestępstwa, gdyż występowanie z obrońcą jest dla niego zwykle mniej stresujące i w razie jakichkolwiek wątpliwości podczas postępowania sprawca zawsze może zwrócić się do adwokata o ich wyjaśnienie.

Ponadto, adwokat przed rozprawą wyjaśni jak należy zachowywać się podczas rozprawy sądowej, w jaki sposób będzie ona się toczyć i jakich pytań ze strony sądu należy się spodziewać, co zwykle dla osób, które nigdy wcześniej nie stawały przed sądem w roli oskarżonego jest kolejnym powodem do stresu.

Udział adwokata w sprawie karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest niewątpliwie bardzo pożądany i najkorzystniej dla sprawcy przestępstwa jest jeśli zwróci się o pomoc do adwokata możliwie jak najszybciej, najlepiej zanim podejmie się samodzielnej obrony, gdyż wstąpienie adwokata do sprawy zbyt późno może niestety znacznie utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić, skuteczną obronę oskarżonego.

Na jakim etapie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu należy zwrócić się do adwokata oraz jakie korzyści może przynieść jego udział w sprawie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *