Za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu sprawcy grożą liczne sankcje karne, w tym m.in. zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony nawet na kilka lat, przepisy w tym zakresie zostały bowiem w zeszłym roku zaostrzone. Mimo jednakże bardzo silnego nacisku, który kładziony jest na surowe karanie osób prowadzących samochód pod wpływem alkoholu, przepisy Kodeksu wykroczeń sankcjonujące jazdę po użyciu alkoholu nie zostały zmienione, a więc nadal istnieje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary bądź odstąpienia od jej wymierzenia i zastosowania środka karnego w przypadku popełnienia tego wykroczenia.

Stan po użyciu alkoholu, którym posługuje się ustawodawca w Kodeksie wykroczeń, zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo gdy obecność w wydychanym powietrzu to od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Sprawca wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu  w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega natomiast karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych oraz orzekany jest wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a zatem orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest obligatoryjne.

Sprawca wykroczenia prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu może jednakże wskazanej kary, a przede wszystkim środka karnego w postaci zakazu prowadzenia uniknąć, jeśli przekona sąd do jej nadzwyczajnego złagodzenia, pamiętać jednakże należy, że skorzystanie z tej instytucji zależy od uznania sądu i wymaga spełnienia kilku przesłanek.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu wykroczeń w zakresie nadzwyczajnego złagodzenia kary, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd może, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu oraz właściwości i warunki osobiste sprawcy, zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia oraz wymierzenia środka karnego. Jeśli więc sprawca wykroczenia przekona sąd, że względem niego zachodzą przesłanki warunkujące nadzwyczajne złagodzenie kary, to wówczas sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów wobec niego.

W takim więc przypadku sąd przede wszystkim bada w jakich okolicznościach doszło do popełnienia czynu i jaki był jego charakter, a więc w jakim miejscu i o której godzinie wykroczenie zostało popełnione oraz jakie było wówczas natężenie ruchu. Niewątpliwie więc okolicznością łagodzącą dla sprawcy wykroczenia będzie, jeśli do popełnienia wykroczenia doszło o późnej godzinie, w miejscu oddalonym od zabudowań, przy niskim natężeniu ruchu.

Rozpatrując wniosek o nadzwyczajne złagodzenie kary, sąd musi również wziąć pod uwagę właściwości i warunki osobiste sprawcy, a więc jego dotychczasową niekaralność, ustabilizowany tryb życia, jak również konsekwencje wiążące się z orzeczeniem względem sprawcy zakazu prowadzenia pojazdów, a więc np. możliwość utraty pracy.

Sprawca wykroczenia, który chce, aby sąd odstąpił od orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów, musi więc przedstawić się w jak najlepszym świetle i musi sąd przekonać, że ustawowe przesłanki warunkujące zastosowanie nadzwyczajnego łagodzenia kary względem niego zachodzą, dlatego bardzo istotne jest szczegółowe przedstawienie wszystkich okoliczności łagodzących, które świadczyć będą o tym, że popełnienie wykroczenia miało charakter incydentalny.

Aby uzyskać nadzwyczajne złagodzenie kary, najlepiej jest złożyć do sądu wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy, w którym poza zaproponowaną karą, np. karą grzywny, znajdzie się również prośba o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ostatecznym terminem do którego sprawca wykroczenia taki wniosek może złożyć jest zakończenie pierwszego jego przesłuchania na rozprawie.

Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *