Prowadząc samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu kierowca może popełnić przestępstwo, bądź wykroczenie, kwalifikacja prawna bowiem zachowania sprawcy, a więc czy popełnił on przestępstwo czy wykroczenie, uzależniona jest od stężenia alkoholu w organizmie. I tak, jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2‰ do 0,5‰ lub obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3, wówczas mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu, a więc prowadzenie pojazdu z takim stężeniem alkoholu w organizmie będzie stanowić wykroczenie, jeśli zaś stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg w 1 dm3, to wtedy zachodzi stan nietrzeźwości, czyli osoba, która prowadzi wówczas samochód popełnia przestępstwo, w związku z czym będzie ponosić surowszą odpowiedzialność karną.

Jak zostało powyżej wskazane, prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem za które ustawa przewiduje karę aresztu bądź karę grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych. Obok wskazanej kary sąd zobligowany jest jednak orzec również, tak samo jak w przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierzany jest przez sąd w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się ponadto  rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Przywołane brzmienie przepisu art. 29 Kodeksu wykroczeń, który stanowi o zakazie prowadzenia pojazdów, pozwala więc wysunąć wniosek, iż orzekany na jego podstawie zakaz prowadzenia pojazdów wcale nie musi dotyczyć wszystkich pojazdów do których prowadzenia sprawca posiada uprawnienia, gdyż sąd na podstawie wskazanego przepisu może ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów np. tylko wyłącznie do samochodów osobowych kategorii B prawa jazdy, gdyż właśnie podróżując takim pojazdem doszło do popełnienia wykroczenia, przez co, jeżeli sprawca posiada prawo jazdy na inne kategorie pojazdów, istnieje możliwość zachowania uprawnień np. na kategorię C i C+E prawa jazdy.

Ubiegając się o wyłączenie spod zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonej kategorii pojazdów pamiętać należy, iż sąd będzie wówczas badać wszystkie okoliczności sprawy, a więc jakie było stężenie alkoholu w organizmie sprawcy w momencie zatrzymania, oczywiście im mniej tym lepiej, w jakim miejscu do popełnienia wykroczenia doszło, a więc czy była to droga o dużym natężeniu ruchu, autostrada, czy może mało uczęszczana boczna droga- im miejsce popełnienia wykroczenia mniej uczęszczane i z mniejszym ruchem tym lepiej, istniało bowiem wówczas mniejsze ryzyko, że osoba trzecia ucierpi w wyniku prowadzenia przez sprawcę pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu istotna również jest pora popełnienia wykroczenia, a więc czy była to noc czy może środek dnia, kiedy ruch z reguły jest większy. Okolicznością przemawiającą na korzyść sprawcy może być również dlaczego został on zatrzymany do kontroli, a więc czy była to rutynowa kontrola, czy może sprawca przekroczył dozwoloną prędkość i dlatego został zatrzymany.

Nie bez znaczenia jest również brak uprzedniej karalności oraz warunki osobiste sprawcy wykroczenia, a więc np. fakt, że sprawca posiada rodzinę, stałą pracę, udziela się społecznie bądź charytatywnie, świadczą na jego korzyść. Wnioskując o ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów sprawca musi więc zaprezentować się z jak najlepszej strony, wykazać, że popełnienie wykroczenia miało charakter incydentalny oraz że orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych będzie stanowić osobistą tragedię, gdyż jest np. zawodowym kierowcą, a więc utrata prawa jazdy kategorii C i C+Espowoduje stratę pracy, a w konsekwencji środków niezbędnych do utrzymania rodziny.

Wniosek w przedmiocie ograniczenia zakazu prowadzenia pojazdów najlepiej jest złożyć wraz z wnioskiem o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Taki wniosek składa wówczas oskarżyciel publiczny, zaś obwiniony, jeżeli nie dotyczy go wniosek o skazanie, może po wezwaniu na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie wystąpić z wnioskiem o skazanie w określony sposób bez przeprowadzania rozprawy, wówczas należy więc wnieść o ograniczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA SPECJALISTY OD PRAWA KARNEGO – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

> KONTAKT ADWOKAT PRAWO KARNE WARSZAWA <

Czy można zachować uprawnienia C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *