Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem często popełnianym, które niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ustawodawca przewidział za nie surową sankcję karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2, jego sprawca musi również liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, który zostanie orzeczony na okres minimum trzech lat.

Nie rzadko dochodzi więc do sytuacji, że prowadząc samochód osobowy w stanie nietrzeźwości, kierowca traci, poza prawem jazdy kategorii B, również uprawnienia do prowadzenia pojazdów innych kategorii, a więc C, D czy E, wiedzieć jednakże należy, że o ile zatrzymanie prawa jazdy kategorii tego pojazdu, którym przestępstwo zostało popełnione praktycznie nie jest możliwe, to jednak można się ubiegać o to, aby sąd zakaz ograniczył tylko do tej jednej kategorii.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym będąc wówczas pod wpływem alkoholu.

Z powyższego zatem wynika, że orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest obligatoryjne jeśli kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości, jednakże zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonego przepisu, sąd ów zakaz może ograniczyć do pojazdów określonego rodzaju, a więc ukaranie za jazdę pod wpływem alkoholu nie oznacza, że automatycznie taka osoba utraci prawo jazdy na kategorie wszystkich pojazdów.

Jednakże, żeby sąd zakaz prowadzenia pojazdów ograniczył tylko do jednej kategorii bardzo istotne są okoliczności popełnienia danego przestępstwa oraz warunki osobiste sprawcy, dlatego starając się o ograniczenie zakazu należy skupić się przede wszystkim na okolicznościach przemawiających na korzyść sprawcy przestępstwa.

W sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w pierwszej kolejności sąd będzie brał pod uwagę stężenie alkoholu w organizmie, jeśli więc tylko nieznacznie zostały przekroczone dopuszczalne normy, to istnieje już pierwszy argument za tym, żeby zakaz prowadzenia pojazdów ograniczyć.

Duże znaczenie dla wymiaru kary ma jednak również miejsce oraz czas popełnienia przestępstwa. Jeżeli bowiem do popełnienia przestępstwa doszło na drodze o dużym natężeniu ruchu, w godzinach, gdzie ten ruch jest dodatkowo większy i w obszarze zabudowanym, to z całą pewnością ciężko będzie sąd przekonać do tego, że popełniony czyn nie stwarzał zagrożenia, jeśli jednak do przestępstwa doszło w porze nocnej, na drodze mało uczęszczanej, a dodatkowo w terenie niezabudowanym, wówczas są to warunki świadczące na korzyść sprawcy przestępstwa, które z całą pewnością należy w sądzie podkreślić.

Rozpoznając przestępstwo o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, sąd weźmie również pod uwagę w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania, a więc czy była to rutynowa kontrola, czy też np. dana osoba została zatrzymana za przekroczenie prędkości i wówczas okazało się, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Poza wskazanymi powyżej kwestiami, sąd uwzględni również warunki osobiste sprawcy przestępstwa, należy więc zaprezentować się z jak najlepszej strony. Na korzyść sprawcy z całą pewnością przemawiać więc będzie brak uprzedniej karalności, czyli incydentalny charakter przestępstwa, stała praca, dalsze kształcenie się czy działalność społeczna.

Bardzo istotne również jest, aby pokazać dlaczego zachowanie prawa jazdy na pojazdy innych kategorii jest tak ważne dla oskarżonego, jeśli więc prawo jazdy na samochody ciężarowe jest niezbędne do zachowania pracy i utrzymania rodziny to oczywiście tę kwestię w sądzie należy wskazać. Jeśli po rozważeniu wskazanych powyżej okoliczności sąd dojdzie do przekonania, że zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych będzie wobec konkretnej osoby karą zbyt dotkliwą, wówczas najpewniej zakaz prowadzenia pojazdów będzie dotyczył tylko jednej kategorii, a więc np. kategorii B, jeżeli przestępstwo zostało popełnione samochodem osobowym.

Zachowanie prawa jazdy pomimo popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest ponadto możliwe w przypadku, gdy sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec sprawcy przestępstwa, w takim bowiem przypadku orzeczenie zakazu nie jest obligatoryjne, lecz fakultatywne, co oznacza, że sąd może, według własnego uznania, lecz nie musi owego zakazu orzekać.

Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może zachować prawo jazdy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *