Czy można zachować uprawnienia C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu.

Prowadząc samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu kierowca może popełnić przestępstwo, bądź wykroczenie, kwalifikacja prawna bowiem zachowania sprawcy, a więc czy popełnił on przestępstwo czy wykroczenie, uzależniona jest od stężenia alkoholu w organizmie. I tak, jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

ADWOKAT WARSZAWA – SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE Zgodnie z Zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli: kierujący pojazdem uczestniczył

Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu sprawcy grożą liczne sankcje karne, w tym m.in. zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony nawet na kilka lat, przepisy w tym zakresie zostały bowiem w zeszłym roku zaostrzone. Mimo jednakże bardzo silnego nacisku,

Jaka kara grozi za potrącenie pieszego jadąc samochodem po pijanemu?

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu już samo w sobie stanowi przestępstwo, zagrożone surową sankcją karną. Dopóki jednakże kierowca taki nie spowoduje wypadku może liczyć, w zależności oczywiście od okoliczności, na łagodniejszy wymiar kary, bądź nawet na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Piękna pogoda oraz zbliżający się okres wakacyjny sprzyja wyjazdom, ruch na drogach, szczególnie w weekendy, jest więc coraz większy, co powoduje, że również kontroli drogowych jest znacznie więcej. Obok przekraczania dozwolonej prędkości jazdy, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest jedną

Na jakim etapie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu należy zwrócić się do adwokata oraz jakie korzyści może przynieść jego udział w sprawie?

Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, surowo karanym przez wymiar sprawiedliwości. Bardzo często sprawcy tego typu przestępstw zastanawiają się czy warto powierzyć prowadzenie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu profesjonalnemu obrońcy, jakim jest np.

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności dla osób, które codziennie korzystają z samochodu lub są zawodowymi kierowcami, jest szczególnie uciążliwym środkiem karnym, który może zostać orzeczony nawet na wiele lat. Jednakże na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 20

Dobrowolne poddania się karze w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Jeśli sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego zależy na szybkim zakończeniu postępowania, które nie będzie wymagało jego osobistego stawiennictwa w sądzie oraz łatwo i bezstresowo pozwoli mu zakończyć postępowanie i poddać się odpowiedzialności karnej, powinien ubiega

Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

Alkohol, w zależności oczywiście od indywidualnych predyspozycji każdego człowieka, utrzymuje się w organizmie od kilku do kilkunastu godzin, prowadzenie więc pojazdu krótko po jego spożyciu może skończyć się zatrzymaniem przez policję, lub co gorsze, spowodowaniem wypadku. Zatrzymanie przez policję osoby