Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Nie w każdym przypadku prowadzenie pojazdu mechanicznego po uprzednim spożyciu alkoholu stanowić będzie przestępstwo, jeśli bowiem stężenie alkoholu w organizmie zatrzymanego kierowcy nie jest wysokie, wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz z wykroczeniem. Wiedzieć jednakże należy, że również

Od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo do wglądu w akta sprawy?

Jedną z koronnych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności, która stanowi, iż oskarżonego, czyli osobę której został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

Zatrzymanie w stanie nietrzeźwości. Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zachowanie prawa jazdy?

Skazanie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zawsze oznacza dla jego sprawcy utratę prawa jazdy, sąd bowiem w takim przypadku zobowiązany jest orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres min. 3 lat. Sankcja karna za wskazane przestępstwo

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) na ogrodzonym parkingu pod blokiem?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo za które ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, wobec sprawcy takiego przestępstwa orzekany jest obligatoryjnie, a więc obowiązkowo, zakaz prowadzenia pojazdów na

Jaka kara grozi za potrącenie pieszego jadąc samochodem po pijanemu?

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu już samo w sobie stanowi przestępstwo, zagrożone surową sankcją karną. Dopóki jednakże kierowca taki nie spowoduje wypadku może liczyć, w zależności oczywiście od okoliczności, na łagodniejszy wymiar kary, bądź nawet na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Piękna pogoda oraz zbliżający się okres wakacyjny sprzyja wyjazdom, ruch na drogach, szczególnie w weekendy, jest więc coraz większy, co powoduje, że również kontroli drogowych jest znacznie więcej. Obok przekraczania dozwolonej prędkości jazdy, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest jedną

Na jakim etapie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu należy zwrócić się do adwokata oraz jakie korzyści może przynieść jego udział w sprawie?

Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw, surowo karanym przez wymiar sprawiedliwości. Bardzo często sprawcy tego typu przestępstw zastanawiają się czy warto powierzyć prowadzenie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu profesjonalnemu obrońcy, jakim jest np.

Jak się bronić w przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie po pijanemu?

Alkohol, w zależności oczywiście od indywidualnych predyspozycji każdego człowieka, utrzymuje się w organizmie od kilku do kilkunastu godzin, prowadzenie więc pojazdu krótko po jego spożyciu może skończyć się zatrzymaniem przez policję, lub co gorsze, spowodowaniem wypadku. Zatrzymanie przez policję osoby