Czy można zachować uprawnienia C i C+E, gdy sprawca jechał samochodem osobowym w stanie po użyciu alkoholu.

Prowadząc samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu kierowca może popełnić przestępstwo, bądź wykroczenie, kwalifikacja prawna bowiem zachowania sprawcy, a więc czy popełnił on przestępstwo czy wykroczenie, uzależniona jest od stężenia alkoholu w organizmie. I tak, jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi

Odstąpienie przez sąd na podstawie art. 39 § 1 k.w. od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu sprawcy grożą liczne sankcje karne, w tym m.in. zakaz prowadzenia pojazdów, który może zostać orzeczony nawet na kilka lat, przepisy w tym zakresie zostały bowiem w zeszłym roku zaostrzone. Mimo jednakże bardzo silnego nacisku,

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności dla osób, które codziennie korzystają z samochodu lub są zawodowymi kierowcami, jest szczególnie uciążliwym środkiem karnym, który może zostać orzeczony nawet na wiele lat. Jednakże na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 20

Dobrowolne poddania się karze w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Jeśli sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego zależy na szybkim zakończeniu postępowania, które nie będzie wymagało jego osobistego stawiennictwa w sądzie oraz łatwo i bezstresowo pozwoli mu zakończyć postępowanie i poddać się odpowiedzialności karnej, powinien ubiega