Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawcy przestępstwa prowadzącego pojazd pod wypływem alkoholu lub środków odurzających najkorzystniejszym wyrokiem jaki może uzyskać, dlatego już na etapie postępowania przygotowawczego o taki wyrok należy się ubiegać. Skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania nie