Zatrzymanie w stanie nietrzeźwości. Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zachowanie prawa jazdy?

Skazanie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zawsze oznacza dla jego sprawcy utratę prawa jazdy, sąd bowiem w takim przypadku zobowiązany jest orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres min. 3 lat. Sankcja karna za wskazane przestępstwo