Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może zachować prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem często popełnianym, które niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ustawodawca przewidział za nie surową sankcję karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2,