Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności dla osób, które codziennie korzystają z samochodu lub są zawodowymi kierowcami, jest szczególnie uciążliwym środkiem karnym, który może zostać orzeczony nawet na wiele lat. Jednakże na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 20