Warunki i właściwości osobiste sprawcy mogą przesądzić o warunkowym umorzeniu postępowania na przykładzie naszego Klienta.

Bardzo często podkreśla się, że warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie uzyskać może osoba, która została zatrzymana przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, w praktyce uzyskanie takiego rozstrzygnięcia wcale jednak proste nie jest.