Od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma prawo do wglądu w akta sprawy?

Jedną z koronnych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewinności, która stanowi, iż oskarżonego, czyli osobę której został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.