Nadzwyczajne złagodzenie kary w przypadku wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu.

Nie w każdym przypadku prowadzenie pojazdu mechanicznego po uprzednim spożyciu alkoholu stanowić będzie przestępstwo, jeśli bowiem stężenie alkoholu w organizmie zatrzymanego kierowcy nie jest wysokie, wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz z wykroczeniem. Wiedzieć jednakże należy, że również