Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania karnego

  • jesteśmy obecni przy przesłuchaniu gdzie nadzorujemy sporządzenie protokołu przez funkcjonariusza prowadzącego przesłuchanie

  • nadzorujemy bieg sprawy poprzez stały kontakt z funkcjonariuszem prowadzącym postępowanie lub z prokuratorem

  • przygotowujemy stosowne pisma oraz wnioski dowodowe

  • bierzemy udział we wszystkich czynnościach w których udział obrońcy jest możliwy na bieżąco wspieramy Klientów oraz pomagamy podjąć stosowne decyzje na każdym etapie postępowania

  • składamy wnioski o warunkowe umorzenie postępowania oraz występujemy w tej sprawie przed sądem

  • na rozprawie przed sądem bieżemy udział w przesłuchaniu świadków oraz biegłych zadając stosowne pytania aby wykryć ewentualne błędy oraz nieścisłości

  • sporządzamy zażalenia oraz apelacje